فرم ثبت نام دوره های آموزش گریم

لطفا جهت ثبت نام در دوره های آموزش گریم فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • قوانین و مقررات

    (تعهدات هنرجویان آموزشگاههای آزاد سینمایی و سمعی و بصری دفتر مطالعات و دانش سینمایی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی) اینجانب با کمال علم و آگاهی نسبت به ضوابط و مقررات داخلی آموزشگاه آزاد سینمایی هنرکده گریم محتشم، موارد ذیل را تعهد و تضمین نموده و در صورت عدم انجام تعهدات مشروحه ذیل حق هرگونه اعتراض را قانوناً و شرعاً از خود سلب می نمایم. 1. اینجانب تعهد می نمایم در طول دوره رعایت موازین اخلاقی، انضباطی و شئون اسلامی را نموده و در صورت بروز هرگونه سوء رفتار طبق مقررات آموزشگاه با اینجانب رفتار شود. 2. اینجانب تعهد می نمایم که در محیط آموزشی و در کلیه موارد، رعایت احترام مدرس، کلاسها و مسئولین را داشته و در صورت اخلال در نظم آموزشگاه طبق مقررات آموزشگاه با اینجانب رفتار شود. 3. اینجانب تعهد می نمایم در هر حال در حفظ امکانات و اموال آموزشگاه کوشا بوده و رعایت کامل امانتداری را در خصوص اموالی که تحویل اینجانب می شود نموده و در صورت ایجاد خسارت، آن را جبران نمایم. 4. اینجانب تعهد می نمایم خارج از برنامه های آموزشی آموزشگاه، انتظار و تقاضایی از مسئولین آموزشگاه نداشته باشم و آموزشگاه هیچگونه تعهدی در خصوص تضمین و معرفی هنرجویان به پروژه ها و برنامه های تولیدی سینمایی و یا صدا و سیما و مراکز دیگر ندارد. 5. اینجانب تعهد می نمایم کلیه آیین نامه و دستورالعمهای اجرایی ابلاغ شده از سوی دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارتهای سینمایی را رعایت نمایم. 6. اینجانب تعهد می نمایم بیش از سه جلسه غیبت نداشته باشم و در غیر این صورت حق شرکت در کلاسها را نخواهم داشت. 7. اینجانب تعهد می نمایم در صورت انصراف از شرکت در کلاس، انصراف خود را به صورت کتبی به آموزشگاه ابلاغ نمایم، در صورتی که انصراف قبل از شروع کلاس باشد 20% کل شهریه، در صورتی که کلاسها تا 4 جلسه تشکیل شده باشد 50% کل شهریه، در صورتی که بیش از 4 جلسه کلاس تشکیل شده باشد شهریه ای پرداخت نخواهد شد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .